World Firefighter Games

World Firefighters Games hölls för första gången år 1990, då i Auckland i Nya Zeeland. Sedan dess har det arrangerats vartannat år (utom 2014 då det blev inställt på grund av för få anmälda, vilket var väldigt tråkigt) i olika länder som till exempel USA, Australien, Kanada, Frankrike och England med flera. Syftet med tävlingen var (och är) att uppmuntra hälsa och träning, att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter mellan olika brandkårer, att skapa kamratskap mellan brandmän och att uppmuntra familjer att involveras. Det är nämligen så att även brandmännens familjemedlemmar får vara med i tävlingarna.

Grenarna som finns är många, bland annat bågskytte, löpning, armbrytning, vindsurfing, poker, simning och golf med flera. Grenarna varierar också efter värdnationens nationalsporter, traditioner och kultur. En gren som alltid finns med är paradgrenen Toughest FireFighter Alive som är själva hjärtat i tävlingen skulle man kunna säga. Den går ut på att man i full brandmannautrustning ska klara olika moment, som till exempel att springa med brandslang, ta sig igenom en hinderbana, klättra på stegar och rep och springa i trappor. År 2010 när tävlingarna hölls i Daegu i Korea sprang deltagarna upp i Daegu Tower som är 202 meter högt och har 83 våningar.

Anledningen till att WFG startades var på grund av att den liknande tävlingen World Police and Fire Games (som även är till för poliser) endast var öppen för heltidsarbetande brandmän, och eftersom många brandmän är deltidsarbetande och volontärer så skapade man alltså en tävling som välkomnar alla brandmän, och dessutom också deras familjer. Den största tävlingen hittills hölls i Las Vegas 1992 då deltagarantalet var ca 4 000 personer och publiken ca 14 000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *